دشمن آشکـــار !

 

ای اهل ایمـــان !

 

همگـــــــی در عرصــه تسلیـــم و فرمـــان بری در آیید.

و از گــــام های شیـــطان

پیـــــروی نکنــــید.

کــه او نسبت به شمــا دشمن آشکــاری است!

 

(سوره مبارکه بقره/ آیه 208)

____________________________________________________________________

گام اولی که ما امروز برداشتیم، مهم ترین و ملموس ترین پیشرفتی است که ما از زمان آغاز ریاست جمهوری من با ایران داشته ایم.

(بیانیه ی باراک اوباما پس از توافق نامه ژنو)

 

________________________________________________________________

تقدیم به چشمهای گریان علیرضا و آرمیتای عزیز به مناسبت 

×××× تعلیق غنی سازی 20 درصدی ×××

/ 0 نظر / 12 بازدید