نه اشتباه نکنید اینجا جمهوری اسلامی ایران است و اینها الگوی جوانانمان هستند!

این روزها جوانان را به جرم پوشش بد میگیرند نمیدانم چرا نگاهی به سردرهای سینما و مجلات و سایت ها نمی اندازند که ببینند این جوان چیزی فراتر از الگوهایی نیست که با دست جودمان برایش ساخته ایم نگاه به این عکس ها حقیقت را آـشکار تر میکند کاش آقایان وزارت ارشادی هم کمی فقط کمی از این معضل بزرگ خبر داشتند کاش...

 

بدون شرح:

 

 

 

 

 

حالا با دیدن این عکس ها به نظرتان وزارت ارشاد در قبال جوانان معصومی که تیپشان از این بازیگرهای فرهنگ ساز جمهوری اسلامی بهتر و باحجاب تر است مسول نیست ... در قبال خون شهیدان در قبال بیت المالی که باید صرف فرهنگ الهی و پیشرفت اسلام هزینه شود مسئول نیست...

واییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی...از بس داد زدیم سرشان و نیش خند دیدیم. وای به حال آقایان فرهنگ سسسسساز!!!!!!!!!!

...

/ 0 نظر / 7 بازدید