درگوشی :آروم گوشتو بیار جلو هم کلاسی می خوام باهات دردودل کنم ...

درگوشی :

      آروم گوشتو بیار جلو هم کلاسی می خوام باهات دردودل کنم ...

روز از نو روزی از نو... ساده اما پیچیده .خورشید از شرق طلوع می کند و از غرب غروب. باد ، برگ ها و ابرها را همسوی خود می کند و آیا این اجباری همیشگی نیست.ابرها دربند طوفانند و گاه خورشید را پنهان می کنند . خورشید تنها اما همیشه تابان. آیا می شود جلوی پرتوهایش مقاومت کرد . درها را ببندید ، درزها را بگیرید ، اما باز برنده ی  این نبرد خورشید است با پرتوهای تابنده اش ...

اینها  غصه است ... روزی روزگاری قصه ی طبیعت عینی شد . ساده اما پیچیده . خورشید از شرق طلوع کرد و از غرب غروب ... ارزش های انسانی که مولود شرق بود در غرب عقب افتادگی و تحجر نامیده شد . پرتوهای تابنده ی انسانی در زندان غول های رسانه ای و نفسانی ، رنگ روشن فکری گرفت و به جنگ ارزش ها رفت . شیاطین در ظاهر پریان جلوه کرد و انسان در ظاهر حیوان . دنیا در پروتکل های یهود خلاصه شد و شهوات در مستی دنیاپرستان ، رقصید .

اینجا ایستگاه آخر است ... دنیا راه کج را به نیستان می برد و ابرهای سرگردان ناخواسته ، اسیر بازی طوفان فتنه ها شده اند . دود خفمان کرده است . دوست و دشمن غیر قابل تشخیص .

او خواهد آمد ... آیا این همان آخرالزمانی نیست که وعده داده شده است . دنیا نه از بمب هسته ای ، از غرور آدمیان ، در حال نابودی است . نتانیاهو آمارهایت اشتباه اند . ما به 100 در 100 رسیده ایم . آیا جوانی که با ایمان است بمب هسته ای نیست... آیا زنی که فرزندش را قربانی در راه امام عصر می داند همانی نیست که به خط قرمز رسیده است .

این راه ، روشن است ... خط استراتژی ما ، صراط مستقیم است . روزی در کوچه های مدینه ، مادرمان با سیلی حفظش کرد . حسین با خون اصغرش مرا مدیون کرد . من نسل سوم از  انقلابی هستم که انفجار نور بود . مدیریت جهانی از آن کشوری کوچک ، اما پر قدرت است . اوباما همه چیز ، از آن سرمایه دارانت نیست . معادلات ، تغییر شمیایی می کنند و چشمانت را باز کن تا کاتالیزگرهایم ایدئولوژی مان را ببینی .                                        

   آیا خورشید حق ، خرافات است ... دستانت را بلند کن . زمین هر چقدر هم میان دود باشد ٰ؛ آنجا ، جایی از آسمان ، خورشید هست. خدای آسمان همان خدای توانای بی همتاست .

بخوان به نام پروردگارت که تو را آفرید ...

 دست نوشته : هانیه غفاری

/ 0 نظر / 6 بازدید