نمیدونم چرا هوای اون گنبد طلاتو کردم...

امشب دوباره دلم تنگه برات آقا تقدیم به آقام...
 
یا رئوف

می آیم تاببارم

بغض ابربهارم

می ماند پیش دریا

موجدنباله دارم

هوس خلوتدارم

به حرمدعوت دارم

ای راههشتم تا خداوند

ای انتشارنور و لبخند

هر جاباشم من پشت پنجره فولادم

گرچه بربادم

میمانی  آقا در یادم

چه شودآهویت باشم

دو سه شب در کویت باشم

دل یک دریا مجنونم

به تو و چشمانت مدیونم

به نگاهی امدادم کن

من خرابم آبادم کن

چهو کبوتر جلدم کردی

ز قفس یک شب آزادم کن

در دلم طوفان دارم

به شما ایمان دارم

با غمت ماٌنوسم

اهل شهر طوسم

پای زوارت را می بوسمامام رضا

/ 0 نظر / 9 بازدید